سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه گرفتاری اش را به نامهربان شکوه کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی

اومدم که منم حرف جدیدی بزنم  اخه خیلی حرفها را دارم که  بزنم
زهره ::: جمعه 87/1/30::: ساعت 6:0 عصر