سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تا کی آب بر کوه می ریزد و آن را نرم نمی کند؟تا کی حکمت می آموزید و دلهایتان بر آن نرم نمی شود؟ [عیسی علیه السلام]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی