سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دانشمند از روزه دار شب زنده دار مجاهد در راه خدا، پاداش بزرگتری دارد . [امام علی علیه السلام]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی