سفارش تبلیغ
صبا
آن که میان خود و خدا را به صلاح دارد ، خدا میان او و مردم را به صلاح آرد ، و آن که کار آخرت خود درست کند ، خدا کار دنیاى او را سامان دهد ، و آن که او را از خود بر خویشتن واعظى است ، خدا را بر او حافظى است . [نهج البلاغه]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی

مرد ماهی گیر طعمه هایش را به دریا ریخت .شادمان برگشت در میان تارهای

خالی تنها با مرگ دست و پا میزد .                                                               دریا ی بزرگ نور یا گودال کوچک اب فرقی نمی کند زلال که باشی اسمان مال توست  .
رنگین کمان هدیه کسانی ست که تا اخر زیر باران می مانند.

 

 

                                                                                                                  
زهره ::: جمعه 87/4/28::: ساعت 10:48 عصر

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/zzoohh/2232-005-01-1084.gifزهره ::: دوشنبه 87/4/10::: ساعت 8:25 عصر

 زیبا سلام زیبا هوای حوصله ابریست  چشمی از عشق ببخشایم تا رودافتاب بشوید دلتنگی ام را زیبا کنار حوصله ام بنشین بنشینو مرا به شط غزل بنشان بنشان مرا به منظره عشق بنشان مرا به منظره باران بنشان مرا بهمنظره رویش  من سبز می شوم  زیبا تمام حرف من این است من عشق را با نام تو اغاز کردم پس در هر کجای عشق که هستی اغازکن مرا                                            
زهره ::: پنج شنبه 87/2/5::: ساعت 8:5 عصر