سفارش تبلیغ
صبا
سزاوارترین مردم به کرم کسى است که کریمان بدو شناخته شوند . [نهج البلاغه]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی

خدایا اگرمن از تو ر وگردانی کنم تورا هزاران بنده عاشق هست ولی اگر من از تو رویگردانی کنم ایا   دیگر خدایای چون تو هست ؟؟؟خدایا تو دوست داری که من تو را دوست بدارم با اینکه تو  از من بی نیازی پس من چگونه دوست ندارم که تو مرا   دوست داشته باشی *خدایا من عاشق این هستم که تو عاشق من باشی.....نقطه پایان ولی شما همیشه نقطه اغاز باشید.

 

 
زهره ::: شنبه 87/4/8::: ساعت 10:33 عصر

سلام ،یک سوال جالب
اگه پنجره بودین دوست داشتین رو به چه چیزی باز بشین ؟؟؟؟

 
زهره ::: یکشنبه 87/2/22::: ساعت 6:28 عصر

اومدم که منم حرف جدیدی بزنم  اخه خیلی حرفها را دارم که  بزنم
زهره ::: جمعه 87/1/30::: ساعت 6:0 عصر

خدایا انکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت تو در ان تنهاترین تنهایش تنهای تنهایش نذار


زهره ::: جمعه 87/1/30::: ساعت 6:0 صبح