سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خود پسندی خرد را تباه می کند . [امام علی علیه السلام]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی