سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دانش بیاموزید و آرامش و بردباری را برای دانش فرا گیرید و از دانشمندان متکبّر نباشید . [امام علی علیه السلام]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی