سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خشم، خردها را تباه و از درستی دور می کند . [امام علی علیه السلام]

دوست دارم تو تنها ارزویم باشی